CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Warto uczyć się w Branżowej Szkole I Stopnia nr 12 w Częstochowie

Dlaczego warto uczyć się w Branżowej Szkole I Stopnia nr 12 w Częstochowie?

ODPOWIEDŹ JEST BARDZO PROSTA 

Jest to szkoła, która przygotowuje młodzież do sprawnego funkcjonowania i dostosowania się do rynku pracy oraz jego wymagań, elastycznego reagowania na zmieniające się warunki w branży zawodowej, otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej.
Na lokalnym rynku pracy jest olbrzymie zapotrzebowanie na fachowców w zawodach, w których Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 oferuje kształcenie: elektrykoperator obrabiarek skrawającychmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwiemonter sieci i instalacji sanitarnych.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 - daje poczucie bezpieczeństwa, stwarza optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantuje dobre i skuteczne nauczanie na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy.

Twitter Youtube Wykop