TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE im. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

Młodzież TZN współpracuje z rówieśnikami z Rumunii i Łotwy

W ramach międzynarodowego programu eTwinning, który umożliwia kolaborację ponad granicami, uczniowie z klasy I b oraz I f podjęli współpracę z rówieśnikami z Rumunii i Łotwy i wspólnie zrealizowali projekt zatytułowany: A Multilingual Calendar for Christmas – Wielojęzyczny Kalendarz na Święta Bożego Narodzenia. 

Zadaniem uczestników projektu było własnoręczne wykonanie kalendarza ściennego na 2018 rok, który przedstawia symbole narodowe, charakterystyczne miejsca i obiekty oraz zawiera informacje w języku angielskim dotyczące świąt religijnych, państwowych i międzynarodowych obchodzonych w Polsce oraz innych ważnych dat i wydarzeń celebrowanych w naszym kraju. Pojawiły się także życzenia noworoczne rozpisane na każdy miesiąc. Życzenia przygotowane zostały nie tylko w naszym ojczystym języku, ale także w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, a nawet łacińskim. 

I tu serdeczne podziękowania kierujemy do p. Izabeli Bakuły za pomoc w tłumaczeniach niemieckojęzycznych. 

Kolejnym punktem projektu jest wzajemne obdarowanie się tak unikatowymi kalendarzami. Dlatego więc nasze prace zostały już wysłane do naszych partnerów: do szkoły średniej w mieście Braszów w środkowej Rumunii oraz do szkoły w Talsi na Łotwie. Z niecierpliwością czekamy na kalendarze naszych międzynarodowych przyjaciół, które powinny dotrzeć do naszej szkoły przed Świętami Bożego Narodzenia.

Szkolny koordynator projektu: Agata Leśniczek

Twitter Youtube Wykop