TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE im. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

Spotkanie laureatów olimpiad ze Śląskim Kuratorem Oświaty

Adam Kazior - laureat Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości z 2017 wraz z opiekunem mgr inż. Przemysławem Błaszczykiem 13 września uczestniczył w spotkaniu Śląskiego Kuratora Oświaty z laureatami Olimpiad Przedmiotowych i Turniejów Zawodowych. 

Adam za swoje urządzenie „Elektroniczne płuca” w 2017 roku otrzymał I miejsce w  konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego w kategorii pomysł ekologiczny, został laureatem OITiW w bloku Innowacje Techniczne, a także w konkursie o tytuł Młodego Innowatora zdobył Nagrodę Specjalną Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej. 

W dniach 9 – 11 października 2017 roku praca weźmie udział w konkursie wynalazków podczas XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017.

Twitter Youtube Wykop