ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH im. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

informacje dla gimnazjalistów

Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie ul Worcella1 zaprasza uczniów do:
 Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 kształcącej w zawodach:
-cukiernik,
-piekarz,
-wędliniarz,
-kucharz.
Technikum Nr 8 kształcącym w zawodach:
-Technik żywienia i usług gastronomicznych,
-kelner,
-technik hotelarstwa.
 
                                         Zawód: cukiernik
 
Uczeń jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 
- obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
-sporządzanie półproduktów cukierniczych,
-sporządzanie gotowych wyrobów cukierniczych,
-dekorowanie wyrobów cukierniczych
 
Cukiernik może podejmować pracę w:
-zakładach cukierniczych,
-piekarniach,
-zakładach gastronomicznych,
-zakładach przemysłu spożywczego.
 
                                    Zawód; piekarz
 
Uczeń jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-przygotowanie surowców do produkcji wyrobów piekarskich,
-dzielenie ciasta i kształtowanie kęsów na wyroby piekarskie,
-przeprowadzanie rozrostu oraz wypieku pieczywa,
-obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.
 
Piekarz może podejmować pracę w:
-cukierniach,
-piekarniach,
-zakładach gastronomicznych,
-punktach zbytu pieczywa.
 
                                 Zawód: kucharz
 
Uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-sporządzanie potraw i napojów,
-wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów,
-przechowywanie żywności.
 
Kucharz może podejmować pracę w:
-restauracjach i kawiarniach,
-barach szybkiej obsługi,
-punktach małej gastronomii,
-sanatoriach i szpitalach i innych.
 
                          Zawód: wędliniarz
 
Uczeń jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-dokonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa,
-magazynowanie i przygotowanie mięsa do dystrybucji,
-produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
-obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsnym.
 
Wędliniarz może podejmować pracę w:
-zakładach mięsnych, masarniach,
-zakładach gastronomicznych,
-zakładach garmażeryjnych,
-punktach sprzedaży mięsa i jego przetworów.
 
Uczniowie klas zasadniczych odbywają praktyki w szkole i u pracodawcy( pracownik młodociany)
Uczniowie odbywający praktyki u pracodawcy indywidualnie podpisują umowę z zakładem pracy.
W rozumieniu Kodeksu pracy podlegają oni wszelkim prawom i obowiązkom pracownika młodocianego:
-za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie,
-mają opłacaną składkę ZUS, emerytalną i zdrowotną,
-przysługuje im zasiłek chorobowy,
-posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego,
-okres zatrudnienia i nauki liczy się im do stażu pracy.
 
                                    Zawód: technik hotelarstwa
 
Uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-sprzedaży usług hotelarskich,
-rezerwowanie usług hotelarskich,
-wykonywania prac związanych z obsługą gości,
-przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.
 
Absolwent może podejmować pracę w:
-hotelach,
-restauracjach i zajazdach z bazą hotelową.
 
                                    Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych.
 
Uczeń jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-organizowania produkcji gastronomicznej,
-sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
-oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
-planowania i realizacji usług gastronomicznych.
 
Absolwent może podejmować pracę w:
-obiektach zbiorowego żywienia,
-przedszkolach, żłobkach, internatach,
-hotelach i restauracjach.
 
                                    Zawód: kelner
 
Uczeń jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-przygotowania sal konsumpcyjnych do obsługi gości,
-wykonywania czynności związanych z obsługą gości,
-rozliczania usług kelnerskich.
 
Absolwent może podejmować pracę w:
-obiektach zbiorowego żywienia,
-hotelach,
-restauracjach.
 
Uczniowie technikum odbywają praktyki po klasie drugiej w wymiarze 160 godzin w zakładach gastronomicznych na terenie Częstochowy oraz w miejscowościach nadmorskich.
 
Wymagania stawiane uczniom kształcącym się w zawodach związanych z gastronomią :
- dobry stan zdrowia,
-sprawność i wytrzymałość fizyczna,
-zdolności manualne, systematyczność i dokładność,
-spostrzegawczość i podzielność uwagi,
-odpowiedzialność,
-zdolności organizacyjne,
-umiejętność pracy w zespole,
-radzenie sobie ze stresem,
-przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
 
                                  Gimnazjalisto!!!!!!!!
 
Jeżeli lubisz gotować, piec, dekorować potrawy, układać diety, organizować imprezy- wybierz naszą szkolę.
Tutaj rozwiniesz swoją pasę, staniesz się fachowcem w ulubionej dziedzinie, swoją sztuką kulinarną zaskoczysz rodzinę i przyjaciół.
Nauczysz się profesjonalnie obsługiwać gości, zawodowo przygotowywać potrawy pochodzące z różnych stron świata, jak również dania dostosowane do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów.
Poza przygotowaniem dań nauczysz się jak je podać na stół, aby swoim wyglądem oczarowały wszystkich.
Jeżeli podoba Ci się praca w hotelu, lubisz rozmawiać z ludźmi, udzielać im rad, słuchać ich zwierzeń, ale także profesjonalnie ich obsługiwać, stwarzając przy tym sympatyczną atmosferę zachęcającą do ponownych odwiedzin- masz szansę nauczyć się tego w naszej szkole.
Jeśli lubisz ciasta, torty, bułeczki i chcesz poznać tajniki ich wypieku- dobrze trafiłeś.
Interesuje Cię praca w masarni, lubisz mięso i wędliny i chcesz poznać jak powstają- to jest właśnie to miejsce.
Jeżeli zaś jesteś uczniem ambitnym z dużymi aspiracjami to kończąc technikum możesz podjąć naukę na wyższych uczelniach o profilu żywieniowym i nie tylko.
 
                      NASZA SZKOŁA TO TWÓJ STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Twitter Youtube Wykop