Przejdź do treści

O programie

Nowe miejsca pracy dla Częstochowian były jednym z priorytetów działań częstochowskiego samorządu w ostatnich latach. Lepsza Praca to taka, która spełnia oczekiwania, daje satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, umożliwia rozwój oraz spełnienie ambicji. Lepsza Praca jest także wykonywana przez wykwalifikowanych i oddanych firmie pracowników.

Chcemy by częstochowski rynek pracy stał się rynkiem pracodawcy wrażliwego społecznie, który dba o swojego pracownika wiedząc, że jest to jego największy kapitał. Częstochowscy przedsiębiorcy są świadomi konieczności i znaczenia inwestycji w rozwój zasobów ludzkich. Działania w zakresie kształcenia kadr nie mogą odbywać się tylko wewnątrz firmy, przedsiębiorcy już na poziomie szkół ponadpodstawowych poszukują swoich przyszłych pracowników i starają się mieć wpływ na profilowanie ich kwalifikacji. Współpraca przedsiębiorców ze szkołami, zarówno na poziomie ponadpodstawowym, jak i wyższym to jedyna szansa na wykształcenie wykwalifikowanych kadr, zgodnie z realnym zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Zadaniem samorządu jest stworzenie płaszczyzny do porozumienia tych zależnych od siebie obszarów – edukacji i biznesu. Po to zostało stworzone Centrum Lepszych Miejsc Pracy i taka jest idea przyświecająca całemu programowi Teraz Lepsza Praca.

Program Teraz Lepsza Praca opiera się na trzech filarach działań:

  • - Program „Fair Play” promuje zasady fair play, na rynku pracy w Częstochowie: zatrudnianie pracowników (minimum 80% załogi) w sposób bezpośredni, w ramach umów nie omijających przepisów prawa pracy oraz inne inicjatywy w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu.
  • - Centrum Lepszych Miejsc Pracy znajdujące się w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, przy ul. Waszyngtona 5 w pokoju nr 112 w Centrum Obsługi Inwestora. W ramach CLMP działa również portal o nazwie „Teraz Lepsza Praca”, z którego właśnie Państwo korzystają, umożliwiający spotkanie się w jednym miejscu uczniów szkół ponadpodstawowych, przedsiębiorców i mieszkańców chcących zmienić lub znaleźć pracę;
  • - Cel: Twój Rozwój to wiele inicjatyw służących podnoszeniu kwalifikacji osób, które chcąc mieć lepszą pracę stawiają na rozwój swoich kompetencji zawodowych.

W ramach Programu powołano także Rzecznika Praw Pracownika, który działa w porozumieniu z CLMP.

Częstochowa jest miastem dobrze pracujących i uczciwych ludzi, kultura pracy Częstochowian jest bardzo wysoka, a przemysłowe tradycje, często kultywowane z pokolenia na pokolenie skutkują wykwalifikowanymi pracownikami z branż przemysłu ciężkiego i usług. Częstochowska przedsiębiorczość i kreatywność pomogła rozkwitać miastu podczas zaborów i przejść zwycięsko czas przekształceń ustrojowych. Dziś MŚP i przedsiębiorstwa rodzinne wciąż są kołem napędowym gospodarki w regionie i śmiało kooperują z największymi, światowymi koncernami, a to wszystko dzięki jakości kadr, ich kreatywności i wykształceniu.

Zarządzenie Prezydenta.pdf

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

Twitter Youtube Wykop